แปล เพลง puff the magic dragon

Feby 8, 2020
แปล เพลง puff the magic dragon

แปล เพลง puff the magic dragon

แปลเพลง Puff The Magic Dragon – Peter, Paul and Mary By admin | 2015-02-11T10:29:52+07:00 February 2nd, 2015 | แปลเพลง | 0 Comments About the Author: admin

And Puff no longer went to play Along that cheery lane. Without his life-long friend, He could not be brave, So Puff that mighty dragon Sadly slipped into his cave. Puff, the magic dragon Lived by the sea And frolicked in the autumn mist In a land called Honah Lee. Oh! Puff, the magic dragon Lived by the sea And frolicked in the autumn mist

Oh, Puff the Magic Dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called HONALEE, Puff the Magic Dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called HONALEE. Together they would travel on a boat with billowed sail, Jackie kept a look out perched on Puff…

 · Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his life-long friend, puff could not be brave, So puff that mighty dragon sadly slipped into his cave. oh! Puff, the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee, Puff, the magic dragon …

So' Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave' oh . Puff' the magic dragon' lived by the sea . And frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. Puff' the magic dragon' lived by the sea . And frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. ***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

Translation of 'Puff, the Magic Dragon' by Peter, Paul and Mary from English to Thai

Puff could not be brave. So Puff that mighty dragon. Sadly slipped into his cave . Puff the magic dragon . Lived by the sea. And frolicked in the autumn mist. In a land called Honah Lee . Puff the magic dragon. Lived by the sea. And frolicked in the autumn mist. In a land called Honah Lee ***เนื้อเพลงจากที่ ...

[SJ]มาแล้ว!!!เนื้อแปลเพลงPuff (The magic dragon)ที่คยูร้อง (บันเทิงเอเชีย) | กระทู้ 1183933

Puff, the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee, Puff, the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee.

เพลง Puff (The Magic Dragon) ของ Peter ,Paul & Mary ... นิทานให้เราฟัง แต่เชื่อไหมครับ มีบางคนแปลความหมายเพลงนี้ ว่าเป็นเพลงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ...

แปล เพลง puff the magic dragon