แปล เพลง down to earth

Feby 8, 2020
แปล เพลง down to earth

แปล เพลง down to earth

down-to-earth (adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.: down-to-earth (adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. ...

กันยายน 6, 2020 in Artist: แปลเพลง Lonely Hearts – JoJo กันยายน 6, 2020 in Artist ... Home » Artist » แปลเพลง Earth – Lil Dicky. ... up and down with you.

ค้นหาคำศัพท์ Down to earth แปล อังกฤษ-ไทย lexitron แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมาย

[ แปลเพลงให้ที? ] Down To Earth - Justin Bieber (บันเทิงตะวันตก) | กระทู้ 2757231 ช่วยทีนะคะ พอดีหาในปู่มันไม่เจอเราแปลได้นิดเดียว แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื...

ค้นหาคำศัพท์ Down to earth แปล อังกฤษ ไทย อ. สอ เสถบุตร แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมาย

down to earth หมายความว่า เป็นจริง. ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai

แปล เพลง down to earth